Meteen naar de inhoud

Toepassingen

Zorgverzekeraars

Het basispakket van de Zorgverzekeringswet omvat alle activiteiten van zorgaanbieders die zijn gericht op zorggerelateerde preventie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) met adviezen over leefritme, beweging en voeding. De innovatieve digitale gezondheidscoach van Lyvup maakt bestaande leefstijlprogramma’s effectiever en kostenefficiënter.

Farmaceuten

Gebrek aan lange termijn therapietrouw blijft wereldwijd de belangrijkste oorzaak van ziektelast. Veel patiënten wijken bewust of onbewust af van de met de zorgverlener afgesproken behandeling. Bevordering van therapietrouw vraagt om maatwerk. De digitale gezondheidscoach van Lyvup houdt patiënten, op een persoonlijke manier, gemotiveerd om de behandeling voort te zetten.

Zorgverleners

Het basispakket van de Zorgverzekeringswet omvat alle activiteiten van zorgaanbieders die zijn gericht op zorggerelateerde preventie. Te denken valt bijvoorbeeld aan de gecombineerde leefstijlinterventies met adviezen over leefritme, beweging en voeding. De innovatieve digitale gezondheidscoach van Lyvup maakt bestaande leefstijlprogramma’s effectiever en kostenefficiënter.

Overheden

De gemeente is een belangrijke voortrekker in het voorkomen en terugdringen van overgewicht. Er bestaan verschillende programma’s om inwoners weer in beweging te laten komen. Om het tij te keren is structurele gedragsverandering nodig, van ongezond naar gezond. De digitale gezondheidscoach van Lyvup helpt de bewoners een gezondere leefstijl te bereiken en te behouden.

Werkgevers

Gezond zijn is voor iedereen belangrijk. Natuurlijk ook voor uw personeel. De digitale gezondheidscoach van Lyvup draagt bij aan een gezondere leefstijl van uw medewerkers. Door te investeren in de (mentale) gezondheid van uw medewerkers zal hun betrokkenheid groeien. Voorkom uitval en bespaar kosten. Help uw werknemers kleine stappen te nemen naar een betere gezondheid.