Meteen naar de inhoud

Hoe werkt het

Personal guidance

Binnen Lyvup werken deelnemers aan hun persoonlijke behandeling of leefstijlprogramma. Dat programma bestaat uit verschillende activiteiten. Die activiteiten worden op het juiste moment aan de deelnemer gepresenteerd. De slimme chatbot leert de gebruiker steeds beter kennen en past zijn acties aan op de persoon.

De chatbot kan natuurlijke en afwisselende gesprekken voeren. Net als een levensechte coach hanteert hij motiverende gesprekstechnieken. Zo neemt de motivatie en de betrokkenheid van de gebruiker toe. De digitale gezondheidscoach kan gebruikt worden ter ondersteuning van een behandelaar of als stand-alone product.

Social support

Veel mensen willen gezonder leven. Om dat te realiseren is sociale steun vanuit de omgeving cruciaal. Lyvup organiseert de sociale steun rondom de deelnemer en activeert die. Bemoedigende feedback ontvangen van je behandelaar werkt erg motiverend.

Ook positieve feedback van vrienden, familie en lotgenoten maakt het makkelijker om de gezondheidsdoelen te bereiken. Het lotgenotencontact bevordert ‘modelling’, het kopiëren van succesvol gedrag van groepsgenoten. Zo combineert Lyvup de begeleiding van de digitale coach met die van de echte mensen om je heen. 

Patient empowerment

Om gezondheidsdoelen te kunnen bereiken is de eigen motivatie doorslaggevend. Daarmee staat de deelnemer/patiënt aan het roer van de eigen behandeling. Onze aanpak zet in op de autonomie van de deelnemer/patiënt.

De methode die wij hanteren heeft zijn wortels in de positieve psychologie. Het is er op gericht om het individu tot bloei te laten komen en zo de intrinsieke motivatie aan te wakkeren. Groeien vanuit je kracht, daar gaat het om.

Reinforcement learning

Reinforcement learning is een vorm van Machine Learning. Het wordt door verschillende software en machines gebruikt om te leren hoe zij met een omgeving moet interacteren door middel van trial and error. De ‘intelligent agent’ beslist zelf wat hij moet doen om de gegeven taak optimaal uit te voeren. Hij kan bij het leren alleen vertrouwen op zijn eigen persoonlijke ervaring. Onze slimme digitale coach leert dus van gebruikersinteracties en kan zijn aanpak gaandeweg verbeteren. Dat leidt tot een optimale persoonlijke behandeling.


De digitale gezondheidscoach is op verschillende manieren te implementeren
  • De bestaande app van Lyvup
  • Een white label app voor uw organisatie
  • Lyvup SDK binnen een bestaande app